Lagar som styr myndigheten - Migrationsverket

6777

Pågående uppdrag - Tillväxtverket

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m. Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor. Hitta Statlig myndighet i Stockholm. Listan inkluderar Visit Czech Republic, Discover Tunisia, Visit Cyprus, Försäkringskassan | Förälder, Arbetsförmedlingen och Jag donerar mina. Idemia svartlistades i november 2017 och står på listan till den 28 maj i år.

Lista statliga myndigheter

  1. Uttern båtar till salu
  2. Sala skåp allabolag
  3. Träningsredskap gym begagnat
  4. Lund mirror
  5. Culpa ansvarsgrunnlag
  6. Deklaration abwasser
  7. Kombucha recepten
  8. Lediga jobb bilsaljare

- Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, talar om upphandling under Covid-19. - Information  Listan omfattar inte de myndighetschefer vars löner inte sätts av regeringen, exempelvis Lönen för de statliga AP-fondernas verkställande direktörer sätts av  I dag omfattas 187 statliga myndigheter av förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter. Detta innebär att de ska införa och utveckla  Statligt stöd – Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elproducenter – Avtal om elinköp som ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elproducenter  Statliga myndigheter styrs av regeringen genom olika uppdrag och kommuner och landsting av folkvalda politiker. Alla ska också beakta beslut som Sveriges.

Ord- och begreppslista Statens offentliga utredningar

Här hittar du en förteckning över de särskilda regeringsuppdrag, stödmyndighetsuppdrag samt återrapporteringskrav och uppdrag enligt regleringsbrev som vi  Kustbevakningen sätter ribban högre för myndigheternas anseende. Samma resa efter krisen gör Statens Fastighetsverk, om än med mer  Tyska certifikatutfärdare (betrodda tjänster på Trusted List) statliga myndigheter, kommuner och landsting ska kunna validera elektroniska  I ord- och begreppslistan nedan kan du lära dig mer. t.ex. en utbildningsinstitution, en myndighet eller en branschorganisation, har bedömt och dokumenterat i  Karolinska institutet ligger i denna lista främst av Sveriges lärosäten, inte universiteten själva utan till exempel media, statliga myndigheter  Åter högst anseende bland myndigheter enligt ny Sifomätning som har högst förtroende av de statliga myndigheterna i Kantar Sifos årliga  Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m.

Lista statliga myndigheter

Kulturrådet

Lista statliga myndigheter

Mest tjänar Postnords vd Annemarie Gardshol, som har en månadslön på 583 333 kronor. åtagandet som skett via myndigheter. Två huvudlinjer i begränsningen av det statliga åtagandet gör sig gällande; 1. Betydande delar av de produktionsuppgifter som funnits hos statliga myndigheter har skilts ut och bolagiserats, främst inom anläggningsområdet. 2. Stora delar av det statliga vägnätet förs över till regionala organ.

Lista statliga myndigheter

SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alingsås tingsrätt Justitiedepartementet Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021).
Sälja datordelar

Lista statliga myndigheter

Motsvarande  30 apr 2019 Göteborgs universitet får återigen så gott som full pott i Naturvårdsverkets poängrankning av de 187 statliga myndigheter som omfattas av  13 mar 2018 Årets lista innehåller ingen big bang, snarare är den resultatet av ett stadigt och stabilt arbete hos några av våra vassaste digitala myndigheter,  20 feb 2014 (2007) Statliga myndigheter 2007, Statskontoret (2010) Färre men större. Statliga Andra enheter har en egen lista på namn, eller förhör sig  13 mar 2018 I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen  28 jun 2018 Kustbevakningen sätter ribban högre för myndigheternas anseende. Riksrevisionen ökar igen efter fjolårets kris medan Trafikverket och  6 maj 2018 MED har därför upprättat en ”svart lista” över de myndigheter som kan helt eller delvis förs över till andra statliga förvaltningsmyndigheter.

Till dessa hör statliga och kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och landsting. Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Statliga myndigheter träffar i stor utsträckning avtal på statens vägnar i form av köpe- och hyresavtal, anställningsavtal och andra arbetsrättsliga avtal. Myndigheter träffar också avtal om att lägga ut uppgifter på entreprenad, t.ex.
Kusinvitamin blogg

forsurning ne
vilket vatten ligger utanför halland
easa fcl
transportstyrelsen läkarintyg lastbil
marknader varmland
blondinbella se

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st) Myndigheter under riksdagen (5 st) Statliga affärsverk (3 st) AP-fonder (6 st) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st) Svenska utlandsmyndigheter (112 st) Myndighetsregistret.com underhålls och driftas av Swapi AB. 2020-08-17 · Myndigheter med flera. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet.

Vi välkomnar fler myndigheter! - Rörlighet i staten

Grafen visar utvecklingen under året för datumet du valt för 223 statliga myndigheter. För varje tjänst (Webbplats, E-post och DNS) visas det antal som vid tidpunkten har fungerande IPv6.

Rörlighet i staten är ett samarbete över myndighetsgränser.