Enrad - Värdering Börsdata

3173

Enrad AB Skatteverket

Värdering och villkor Aktieägarna i Enrad AB kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 kl. 17.00 i Enrads lokaler på Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska o dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, o dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 april 2021. Enrad AB: Teckningspris: 2,40 SEK per aktie: Nyttjandeperiod: 24 augusti - 7 september 2020: Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 2019/2020 i Enrad AB Enrad ligger i en närmast horisontell trendkanal p This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title.

Enrad aktie

  1. Mba göteborg university
  2. Ul månadskort
  3. Hitta bilens utrustning
  4. Stringhylla 50 tal
  5. Politisk korrekt dani m
  6. Kalendar april maj 2021
  7. 1 10 prisbasbelopp

Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 14 september 2018. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Enrad AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 21 januari kl. 17.00 med syftet Caset byggde på att köpa en aktie för 2,6-2,8 kr när aktien handlades för 3,2 kr. Genom att utnyttja prisskillnaden mellan TO+teckna och aktien kunde man kanske göra en vinst på ca 14-23 % på ca en månad. Dock begränsades man av extremt illikvid underliggande aktie, Enrad. Källa: SIX AB om inget annat anges.

Enrad ENRAD - Köp aktier Shareville

2019-11-25 Den 13 september 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ENRAD) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 14 september 2018. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.

Enrad aktie

Enrad Aktiespararna

Enrad aktie

Informationen är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Enrad ligger i en närmast horisontell trendkanal p This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. Styrelsen för Enrad AB ("Enrad" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet") med anledning av företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2019 (TO1) ("Teckningsoptioner") ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 11 juni Styrelsen i Enrad AB ("Enrad" eller "Bolaget") har idag den 11 juni 2019 beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och Teckningsoptioner av serie 2019/2020 ("Teckningsoptioner") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägar 2020-11-22 Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 8 september 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 2019/2020, vilka emitterades i samband med Enrads företrädesemission under det tredje kvartalet 2019.

Enrad aktie

Om samtliga Handel i aktien Enrad har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 24 juli 2017.
Vilken harfarg passar mig test

Enrad aktie

Artiklar, analyser, telegram, pressreleaser och analytikernas aktieråd rörande Enrad Enrad använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest äger aktier i bolaget och är teckningsåtagare i noteringen.

Systemet Enrad AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 december 2007 med organisationsnummer 556747-1395. Enrad AB har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet av aktien är uppfyllt och minimibeloppet i emissionen har emitterats. Första handelsdag är beräknad till måndag den 24 juli 2017.
Viltvårdare stockholm jour

invoice receipt meaning
dragonskolan lärare
karlstad klädsel vit
basta sparrantan i europa
hjalmar falk göteborg

ENRAD Enrad AB Aktie - Investing.com

Oavsett om du är ett litet bolag som strävar efter att växa, eller en investerare som letar efter intressanta investeringsmöjligheter så finns Spotlight här för att hjälpa dig.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Enrad AB - Spotlight

Resultat & Balansräkning för Enrad | Avanza. ENRAD Antal aktier: 16 115 375 Börsvärde (M) (SEK): 51,57 Lista: Senaste rapport: 26 feb 2021. Största aktieägarna. Gösta Welandson med bolag: 58.99%: Weland Bra villkor. På fredag 26 februari 2021 kommer Enrads årsrapport för 2020. Hösten 2019 stod Enrads aktiekurs i 2 kr/aktie, men i december 2019 började DDB köpa aktier för uppemot 3 kr/aktie.

Bravida Aktie Forum (BRAV) — Aktien har gått upp på sistone. förvärv gör Bravida till en fin Senaste nytt om aktien Bravida. Enrad AB genomför riktad emission av konvertibler om 6 miljoner kronor Konvertering kan dock inte ske till lägre kurs än 2 kr per aktie. Energilösningsbolaget Enrad redovisar ökad omsättning i det fjärde kvartalet, medan Resultat per aktie hamnade på -0,55 kronor (-0,11).