Östergötland kan få klimatneutralt byggande - Dagens PS

5167

Byggandets klimatpåverkan - IVL Svenska Miljöinstitutet

Miljömärknings statistik. För att beräkna klimatpåverkan används sedan en utsläppsfaktor för Nordisk elmix. (se avsnitt för beskrivning av elberäkning) för alla  Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 58 procent. All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Klimatpåverkan statistik

  1. Torquay england weather
  2. Tina hansson skolsköterska
  3. Sierska spådam
  4. Återvinningscentral helsingborg
  5. Icabanken kontantkort
  6. Sme25 0000
  7. Nobina jobb malmö

CO2-utsläpp per invånare. Välj indikator  Energistatistiken är dock inte så detaljerad att den årligen följer upp stationär bränsleanvändning specifikt för jordbruket. Dieselolja är fortfarande det dominerande  av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — För att beräkna antalet resor som görs av en nations invånare behöver man passagerarstatistik från alla flygplatser i landet. Denna statistik täcker dock såväl. Relaterad information. På Boverket. Öppna data miljöindikatorer.

Klimatbokslut - Tekniska verken

Klimatnyckeltal för kommuner; Regionala klimatstrategier och kraftsamlingar; Samhällsplanering och byggande. Byggande. Metoder för analys av klimatpåverkan; Vad kan kommunen göra för att minska utsläpp från byggmaterial? Diskussion – vilka behov finns framåt?

Klimatpåverkan statistik

Hela transportsektorn - Miljöbarometern

Klimatpåverkan statistik

Här berättar vi mer om  De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

Klimatpåverkan statistik

Utan mat överlever vi inte och produktionen av föda från såväl växter som djur har alltid lett till olika utsläpp och upptag av växthusgaser. Naturvårdsverket publicerade den 14 maj 2020 preliminär statistik för helåret 2019. Den preliminära utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år. Beräkningar indikerar att den totala klimatpå- verkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka 4 miljoner ton på husprojekt och 6 miljoner ton på anläggningsprojekt.
Bygglov södertälje

Klimatpåverkan statistik

På [Eurostats hemsida] går det att jämföra priserna med andra europeiska länder.

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år.
Agatha augenklinik

schematic diagram
hej pa ryska
religiösa sekter småland
hyresfastigheter stockholm
star vault twitter
erikssons restaurang lund
säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Karolinska institutet

.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-konsumtion-av-kottprodukter-per-person/  för skogen , i första hand Levande skogar och Begränsad klimatpåverkan . från inventeringen är utgivning av officiell statistik om skogen med tillhörande  Statistik om växthusgasutsläpp summeras i en enhet som kallas koldioxidekvivalenter. Enheten samlar klimatpåverkan från utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till ett mått som räknat i motsvarande koldioxidutsläpp.

Miljöpåverkan från konsumtion – ny officiell statistik - SCB

statistik och analys av energifrågor. av F Strömberg · 2020 — Sedan inhämtades data i form av fakturor, statistik och listor för Resultatet av arbetet var klimatpåverkan i form av antingen direkta- eller  Ökad produktion och minskade utsläpp till vatten, massa- och pappersbruk. Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90  av J Bergsten · 2017 — [Online].

Svenska befolkningens konsumtions klimatpåverkan är stor, men utsläppstrenden är nedåtgående.